Ekonomi

Marketlerde kontrol daha da sıkılaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa bilhassa mağdur olmayacak halde eko­nomik takviyeleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, “Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrollerimizi daha da sı­kılaştıracağız, daha da farklı hale getire­ceğiz. Özellikle de bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayaca­ğız. Bunun yanında bakıyorsunuz bir­çok birimlerde, ekonomide farklılıklar var. Kontrol mekanizmalarımızla, fiyat istikrar komitesini kurarak fiyat istik­rar komitesi ile de bunların takibini ya­pacağız” dedi.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş Vilayet Liderleri Toplantısı’nda yaptığı ko­nuşmada, evvelki gün Kabine Toplan­tısı sonrası açıkladıkları kamuda çalı­şan 424 bin sözleşmelinin takıma ge­çirilmesi kararının bir kere daha iyi olmasını diledi. AK Parti’nin, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği ve verdiği her çabada yanında yer al­dığı bir parti olduğunu belirten Erdo­ğan, milletin asli sahibi olduğu AK Par­ti’nin, yalnızca emanetçileri olduklarını vurguladı.

Erdoğan, emanete layık olabilmek için misyonlarını hakkıyla yerine getir­meleri gerektiğine dikkati çekerek, “Ül­kemizin içinden geçtiği kritik dönem, şahsım dahil hepimizin sorumluluğu­nu daha da artırmaktadır” kelamlarını sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkezinden milletvekillerine, bayan ve gençlik kollarından vilayet ve ilçe teşkilatı­na, sandık görevlilerine kadar AK Parti ailesinin işine dört elle sarılması gerek­tiğini lisana getirdi.

Sandıklara âlâ sahip çıkmalıyız

Seçim gününe kadar her hanenin tekraren ziyaret edilmesi ve herkese ulaşılması gerektiğini vurgulayan Er­doğan, şöyle devam etti: “Teşkilatları­mızdan üyelerimize, üyelerimizden va­tandaşlarımıza uzanan bu muhabbet ik­limini daima canlı tutmalıyız. Seçime kadar alanda çalışılır lakin seçim günü iş, unutmayın sandıkta biter. Bunun için sandıklara güzel sahip çıkacağız. Bu işin bugüne kadar en başarılı partisi AK Par­ti’dir, bundan sonra da bu başarıyı de­vam ettirmeliyiz. Milletten umudunu kesenlerin sandık üzerinden oynamaya kalkacakları oyunlara karşı dikkatli ola­cağız. Sandık heyeti üyelerimizle, ma­halle temsilcilerimizle gerekiyorsa te­ker teker bir ortaya gelerek en küçük bir eksikliğe, aksaklığa meydan vermeye­ceğiz. İnşallah daima birlikte 2023 imtiha­nından da alnımızın akıyla çıkacağız.”

Bize karşı küslük varsa barıştırmalıyız

Erdoğan, partililerden, bugüne kadar ülkeye sağladıkları kazanımların, bu­günkü problemlerin yegane tahlil adresi­nin AK Parti olduğunun millete anlatıl­masını istedi.

Aynı vakitte, Cumhuriyetin ye­ni yüzyılına dair hayallerin de bıkma­dan, usanmadan paylaşılmasını parti­lilerden beklediğini lisana getiren Erdo­ğan, şöyle devam etti: “Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla, doğru şekilde bilgi­lendirmediğimiz her bir kardeşimizin, muhalefetin yalan ve iftiralarının hede­fi haline geleceğini unutmayalım. Kapı­sına gittiğimiz, selam verdiğimiz, elini tuttuğumuz insanlarda bize karşı küs­lük varsa barıştırmalıyız, kırgınlık varsa onarmalıyız, bezginlik varsa umut ver­meliyiz, korku varsa güven aşılamalıyız, nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz.”

2023’ün her gününü her ayını dolu dolu geçireceğiz

AK Parti iktidarı periyodunda ülkenin yaşadığı en bariz değişimlerden birinin de “yatırım, eser, hizmet algısının çıtasının fevkalade yükselmesi” olduğunu lisana getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bizim toplu açılışlarımız içerisinde tek başlık olarak geçen rastgele bir yatırımın dahi yanına yaklaşamayacak işleri anlata anlata bitiremeyenler, aslında nasıl komik bir duruma düştüklerinin farkında değiller. Geçmişte, yalnızca bu iki aylık eser ve hizmet bilançomuz, hükümetleri on yıllar boyunca iktidarda tutmaya yetiyordu. Biz tüm bunları iki aya sığdırıyoruz. İnşallah 2023’ün her gününü, her ayını da bu türlü dolu dolu geçireceğiz. İşte bunun için ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk diyoruz. İşte bunun için Türkiye’nin dününü olduğu üzere yarınını da biz inşa edeceğiz. İşte bunun için global ve bölgesel krizlerin yol açtığı sıkıntıların tek tahlil adresi Cumhur İttifakı’dır, AK Parti’dir diyoruz. İşte bunun için durmak yok, yola devam diyoruz. İşte bunun için ‘Derdimin dermanı çaresi belli / Yarın değil hemen şimdi / Doğ ey güneş başlasın Türkiye Yüzyılı.’ diyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu